Emisja głosu - to proces prawidłowego wydobywania głosu przy śpiewie lub recytacji. Poprzez ćwiczenia emisyjne można wzmocnić barwę głosu, powiększyć skalę głosu, poprawić jego brzmienie. Ważnym elementem tych ćwiczeń i prawidłowy oddech przeponowy oraz właściwa postawa. Podczas ćwiczeń szczególną uwagę powinno zwracać się na dykcję i artykulację.

Cron Job Starts